КФН започва проверка на борсови сделки за продажбата на мажоритарни пакети акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД и „Цигарена фабрика Пловдив” АД

Във връзка с публикации в медиите и постъпили в  институцията  сигнали КФН започва проверка на реализацията чрез търговската система на борсата  на сделки за продажбата от „Булгартабак Холдинг” АД на мажоритарни пакети акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД (от 14 юли 2008 г.) и „Цигарена фабрика Пловдив” АД (от 17 юли 2008 г.)

Комисията ще изиска необходимите за целта документация и обяснения от „Българска фондова борса – София” АД и участвалите в сделките инвестиционни посредници.