КФН започва проверка на борсови сделки от 17.06.2008 г. във връзка с констатирано значително изменение на цената за деня

Предвид стартирането на 16.06.2008 г. на новата търговска система XETRA и във връзка с изясняване на обстоятелствата по няколко сделки, сключени на 17.06.2008 г. на БФБ, при които се констатира сериозно изменение на цената – между 75 и 99% –  Комисията за финансов надзор (КФН) започна проверка за установяване спазването на правилата за търговия на БФБ, както от страна на пазарните участници, така и от страна на БФБ.
Във връзка с нововъведената търговска система КФН е изискала от БФБ да бъде оптимизирана процедурата на предоставяне на информация и данни,  които комисията получава  от борсата чрез системата XETRA в срок до 23 юни.