КФН започна проверка по сделката за продажбата на „БТК” АД

Във връзка с информацията, оповестена от БФБ, че AIG Global Invesments Group чрез „Неф телеком България” ООД е закупила 90% дял от капитала на „Българска телекомуникационна компания” АД, КФН започна проверка на посочената сделка. Според наличната информация в КФН, предоставена от контролираните от Тор Бьорголфсон компании преди сключване на сделката, същите  притежават не повече от 30% от капитала на „БТК” АД.
Проверката има за цел да установи страните по сделките,  както и собствеността и статута на акциите преди продажбата на „БТК” АД.