УД „Бенчмарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на два договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Бенчмарк Асет Мениджмънт” АД  на Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Бенчмарк фонд-1”ДФ „Бенчмарк фонд-3”
Пълния текст на решения 1160 и 1161 може да намерите в раздел „Документи”.