КФН уведомява за вливането на ирландския презастраховател Enel.Re Limited в холандското дружество Enel.Re NV

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани, че на 01.10.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Република Ирландия (Central Bank of Ireland) относно вливането на Enel.Re.Limited, презастрахователно дружество със седалище на територията на Ирландия, в Enel.Re NV, Холандия. Преобразуването е породило действие на 28 юни 2012 г., като считано от същата дата е преустановено действието на лиценза за извършване на презастрахователна дейност, издаден на Enel.Re.Limited.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на Enel.Re.Limited да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги”.