КФН уведомява за прехвърляне на застрахователен портфейл от B & C E Insurance Limited на Partnership Life Assurance Company Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 31.10.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно издадено разрешение от Върховния съд на Великобритания за прехвърляне на застрахователен портфейл от B & C E Insurance Limited на Partnership Life Assurance Company Limited. Решението влиза в сила на 31 октомври 2013 г.

На 06 юни 2013 г. Комисията за финансов надзор уведоми всички заинтересовани лица за намерението на B & C E Insurance Limited да прехвърли застрахователния си портфейл на Partnership Life Assurance Company Limited.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.