КФН уведомява относно прехвърляне на застрахователен портфейл от HSBC Life (Europe) Limited на HSBC Life Assurance (Malta) Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 22.08.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Ирландия (Central Bank of Ireland) относно намерението на HSBC Life (Europe) Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли животозастрахователния си портфейл на HSBC Life Assurance (Malta) Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.