КФН уведомява, че MetLife Limited прехвърля застрахователния си портфейл на MetLife Europe Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 15.08.2013 г. е получила информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на MetLife Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли застрахователния си портфейл по всички видове застраховки на MetLife Europe Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.