КФН уведомява, че австрийското дружество „Unterstützungskasse für Arbeitnehmerschutz und Vorsorge” няма право да извършва застрахователна дейност

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички заинтересовани лица, че на 18 юни 2013 г. е получена нотификация от компетентния орган на Австрия (Financial Market Authority) относно следното лице “Unterstützungskasse für Arbeitnehmerschutz und Vorsorge”, което няма право да извършва застрахователна дейност и дейност по застрахователно посредничество.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на “Unterstützungskasse für Arbeitnehmerschutz und Vorsorge” да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.