КФН уведомява, че английският застраховател Tunbridge Wells Equitable Friendly Society Ltd прехвърля застрахователния си портфейл на Forester Life Ltd

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 12.04.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно получаване на разрешение за прехвърляне на застрахователния портфейл от Tunbridge Wells Equitable Friendly Society Ltd (прехвърлящи застрахователи) по всички видове застраховки на Forester Life Ltd (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.