КФН проверява застрахователите по „Гражданска отговорност”

Управление “Застрахователен надзор” на Комисията за финансов надзор започна интензивни проверки в страната по отношение продажбите на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. Констатирани са множество нарушения, състоящи се в неправомерно предлагане на различни бонуси от застрахователи и застрахователни посредници (брокери и агенти). Също така е установено, че застраховката се продава и от лица, които не са застрахователни брокери или агенти.
Комисията за финансов надзор напомня на потребителите, че предлагането на бонуси по задължителната застраховка е забранено. Потребителите не следва да определят своя избор за сключване на застраховката, водени от предлагането на различни бонуси. Бонусите представляват скрито намаление на цената на застраховката, което в последствие може да повлияе върху възможността на застрахователя да изплаща навреме и достатъчни по размер обезщетения.
Потребителите, при сключване на застраховка чрез застрахователен агент, трябва да изискват от него представянето на легитимационнен документ, че същият посредничи за застрахователя, чиито застраховки продава.