КФН проведе Среща-дискусия за новите европейски законодателни инициативи

Днес, 27 март 2012 г. Комисията за финансов надзор проведе Среща-дискусия на тема: „Нови моменти в регулаторната дейност и надзорната практика на КФН в контекста на новата европейска надзорна архитектура”. На събитието присъстваха представители на бизнеса и браншовите организации, както и на Българската фондова борса и Централен депозитар АД. Г-жа Антония Гинева – член на КФН, представи новата европейска надзорна архитектура на Европейския съюз в небанковия финансов сектор като наблегна на ролята и дейността на отговорните институции за формулирането, приемането и прилагането на европейските политики в сектора. Представени бяха и повечето текущи и предстоящи законодателни инициативи на ЕК в сферата, които предстоят да бъдат въведени в българското законодателство. Подобни инициативи са от голямо значение, защото голяма част от стартираните и текущи законодателни процеси в Общността впоследствие се превръщат в законодателни актове, които имат задължителен характер и в повечето случаи имат директен ефект.

 Презентацията от срещата е публикувана на следния адрес:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/events/ESAs_business.ppt

КФН проведе Среща-дискусия за новите европейски законодателни инициативи

Днес, 27 март 2012 г. Комисията за финансов надзор проведе Среща-дискусия на тема: „Нови моменти в регулаторната дейност и надзорната практика на КФН в контекста на новата европейска надзорна архитектура”. На събитието присъстваха представители на бизнеса и браншовите организации, както и на Българската фондова борса и Централен депозитар АД. Г-жа Антония Гинева – член на КФН, представи новата европейска надзорна архитектура на Европейския съюз в небанковия финансов сектор като наблегна на ролята и дейността на отговорните институции за формулирането, приемането и прилагането на европейските политики в сектора. Представени бяха и повечето текущи и предстоящи законодателни инициативи на ЕК в сферата, които предстоят да бъдат въведени в българското законодателство. Подобни инициативи са от голямо значение, защото голяма част от стартираните и текущи законодателни процеси в Общността впоследствие се превръщат в законодателни актове, които имат задължителен характер и в повечето случаи имат директен ефект.