КФН проведе полудневно обучение за студенти – специалност „Счетоводство и контрол” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на 27 ноември 2013 г.

Лекторите, експерти от комисията, бяха изготвили презентации, съобразени с магистърската програма. На студентите бяха обяснени регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-честите нарушения в областта на небанковия финансов сектор и бяха представени резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които Управление „Застрахователен надзор” регулира пазара, а също така и взаимодействието на КФН с европейските надзорни органи.

Държавен инспектор от КФН изнесе презентация на тема: „Предварителен контрол в публичния сектор”, като обясни системите за финансово управление и контрол, както и инструкцията за изграждането им в Комисията за финансов надзор.  

Обучението завърши с представяне на сайта www.tvoitefinansi.bg, иницииран от КФН, който е насочен към потребителите на финансови услуги и към финансовото обучение преди всичко на младите хора.