КФН проведе обучение на студенти от УНСС на 13 февруари 2013 г.

Експерти от КФН проведоха обучение  на студенти от IV курс от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) на тема: "КФН като надзорна институция и функциониране на българския капиталов пазар”.