КФН проведе финансово обучение на студенти от УНСС

Близо 30 студенти в четвърти курс на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се включиха в обучението на тема: „КФН като надзорна институция и функциониране на българския капиталов пазар”, организирано от комисията.

Антония Гинева, член на КФН, който отговаря за защита на потребителите, откри официално семинара. Тя представи пред студентите новата интернет страница, инициирана от комисията, създадена за повишаване на финансовата грамотност на хората, ползващи небанкови финансови услуги. Антония Гинева подчерта, че практическото финансово обучение на младите е приоритетно за КФН, тъй като на тях им предстои да вземат важни решения за своите финанси и бъдеще.

Водещи експерти от комисията запознаха студентите с различни аспекти от работата на надзорната институция, с нейните основни функции, структура и нормативна база. Те представиха участниците и финансовите инструменти на капиталовия пазар, най-честите нарушения, извършвани от тях, и санкциите, които им се налагат. Голям интерес сред студентите предизвика темата за разследването на пазарни злоупотреби, търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти.

Експертите от КФН отговориха на многобройните въпросите на студентите, които се интересуваха от доброволното пенсионно осигуряване, различните видове застраховки и операции на борсата.

Програмата и презентациите от проведеното обучение са публикувани в раздел „Събития” на сайта на КФН.