КФН проведе два семинара „Тенденции и перспективи пред небанковия финансов сектор” за учителите по икономика от средните училища

На 14 и 21 октомври 2005 г. Комисията за финансов надзор, съвместно с Министерството на образованието и науката проведе два семинара „Тенденции и перспективи пред небанковия финансов сектор” за учителите по икономика от средните училища. Над 160 учители от цялата страна се запознаха новостите във финансовия сектор и с ролята на регулаторната институция за поддържане стабилността на пазара и за защита правата на потребителите на финансови услуги.
Тези семинари са част от образователните инициативи на КФН  и МОН и имат за цел да разширят  финансовата култура и познания , както и да спомогнат за придобиване на  практически умения.