“Диджитал Електроникс” ЕООД получи разрешение да придобие пряко 27,29 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 7 232 акции от капитала на инвестиционен посредник “Арго-Инвест”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Диджитал Електроникс” ЕООД да придобие пряко 27,29 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 7 232 акции от капитала на инвестиционен посредник “Арго-Инвест” .

Пълния текст на решение 653 може да намерите в раздел "Документи".