КФН отправя покана за обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Комисията за финансов надзор прие на 25 юни 2013 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането му.

Пълният текст на проекта, заедно с мотивите за приемането му и таблица  за съответствия на законопроекта с Директива 2011/61/ЕС, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации” на адрес: http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128.

Очакваме Вашите коментари по предложения за обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране до 10.07.2013 г., включително, на следните email адреси: raikova_i@fsc.bg;  delovodstvo@fsc.bg.