КФН открива Телефонен информационен център

 

От 15 септември 2004 г. в Комисията за финансов надзор започва работа Телефонен Информационен Център за граждани. На телефон 0900 32 300 / 0.18 лв. на 1 минута/ хората от цялата страна могат да отправят запитвания си и да получават  експертен отговор на всички въпроси от компетентността на Комисията, свързани с капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. 

Екип от добре обучени оператори ще обслужва Информационния център, предоставяйки компетентна консултация по зададените казуси. Гражданите ще получават отговори на въпроси, свързани с цялостната дейност на небанковия финансов сектор, а именно по отношение на търговията с ценни книжа, застрахователните услуги и осигуряването в частни пенсионни фондове. Интересът в тази сфера е доста голям като се има предвид, че в България 1.6 милиона души притежават ценни книжа, близо 2.5 милиона са застрахованите и 2.3 милиона са осигурените в частните пенсионни фондове. Информация за този пазар, освен конкретните участници, могат да получат и всички останали, които проявяват интерес и искат да навлязат на него.    

 Целта на създаването на информационния център е в осигуряването на бърз и евтин достъп до информация от всяка точка на страната и  като спестява лутането между различните инстанции в търсене на експертно мнение по дадения проблем.  Надяваме се така да се осъществи по-непосредствена връзка на комисията с гражданите, за да се осигури по-добро обслужване и защита на техните интереси. Това ще подпомогне контрола над поднадзорните лица, ще допринесе за изграждането на реална представа за обществените нагласи, ще съдейства за развитието и усъвършенстването на нормативната уредба и ще спомогне за предотвратяването на евентуални бъдещи кризи при наличие на съответни индикации.

Създаването на такъв тип информационен център е съвместна идея между КФН и проект “Пазар на труда” към Американската агенция за международно развитие, с чиято помощ се реализира обучението на операторите  на горещия телефон.

Надяваме се тази  модерна и динамична услуга да бъде полезна за гражданите и да допринесе за повишаване на финансовата култура на населението.