КФН организира семинар на тема „Прилагане на Директивата Платежоспособност II”

На 10 декември 2009 г.(четвъртък) Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Прилагане на Директивата Платежоспособност II”, който ще се проведе в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси в гр. София.
Семинарът има за цел да въведе участниците в основните принципи, заложени в директивата, приета окончателно от Европейския парламент и от Съвета на ЕС на 22 април 2009 г. Той ще включва обстоен преглед на изискванията на „Платежоспособност II” и на предизвикателствата, произтичащи от нейното прилагане за участниците на застрахователния пазар и за надзорните институции.
Лектори ще бъдат водещи експерти от Института за надзор на застрахователните и взаимнозастрахователните дружества на Република Италия (ISVAP), в рамките на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 на КФН и Министерството на икономиката и финансите на Италия.
На събитието ще присъстват служители от КФН и членове на Асоциацията на българските застрахователи.