КФН организира семинар на тема „Нови моменти в правната уредба на дейността на инвестиционните посредници –ЗПФИ и Наредба № 38”

Комисията за финансов надзор организира семинар на тема  „Нови моменти в правната уредба на дейността на инвестиционните посредници –ЗПФИ и Наредба № 38”.  Основни теми ще бъдат отношенията на ИП с клиенти и вътрешната организация на инвестиционния посредник.
Семинарът ще се проведе на 30 октомври 2007 г. от 10.00 часа в  конферентната зала на хотел „Анел”, бул. „Тодор Александров” №14.
Поради очаквания интерес ще бъде осигурена възможност за тези, които не могат да присъстват,  да се запознаят със събитието. Със съдействието на bgweb.tv – Първата българска интернет телевизия, семинарът ще бъде излъчен по интернет, като достъпът ще се осъществява чрез интернет страница на КФН, раздел «Събития», с адрес: http://www.fsc.bg/fsc_page.asp?v=30. Семинарът ще бъде отразен и в списание „Евроинтеграция”.
На семинара са поканени представители на инвестиционните посредници.