Приложена е принудителна административна мярка на „Южен индустриален парк” АД

Проф. М.Стоименов, за заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на „Южен индустриален парк” АД да предложат на ОСА на дружеството, което ще се проведе на 25.10.2007 г., съответно на 14.11.2007 г, да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред.

Пълния текст на решение 1321 може да намерите в раздел „Документи”.