КФН организира семинар на тема „Една година след MiFiD”

На 17 март 2009 г. в София се проведе семинар на тема „Една година след MiFiD”. Събитието беше организирано от Комисията за финансов надзор с любезното съдействие на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества. Семинарът беше открит от председателят на КФН Апостол Апостолов и зам.председателят Димана Ранкова.
Темата на семинара предизвика голям интерес сред  инвестиционната общност. На събитието присъстваха над 120 души от отделите за вътрешен контрол на инвестиционните посредници, управляващите дружества и банките – инвестиционни посредници. Програмата на събитието включваше теми, свързани с текущия контрол от страна на трите независими функции по Наредба №38  – Вътрешен контрол, Вътрешен одит и Управление на риска, както и констатирани пропуски и грешки  при осъществяване на контрола на инвестиционната дейност. Темата беше представена от Невена Радева – експерт-юрист в КФН. Върбан Бонев от КФН запозна аудиторията с установени практики на контрол за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Явор Русинов – директор "Надзор" в БФБ – София говори по темата „Надзорни функции на БФБ за предотвратяване и разкриване на пазарни злоупотреби”. Николай Бебов – адвокат от Софийска адвокатска колегия, разгледа актуални въпроси и практики по MiFID според Европейската комисия, CESR, FIN-NET и неговите членове; отношенията между клиент и инвестиционен посредник; правен риск в дейността на инвестиционните посредници. Включените в програмата теми провокираха много въпроси сред участниците, които превърнаха семинара в истинска дискусия. 
 
Презентациите от семинара са  публикувани в раздел „Събития” на интернет страницата на КФН.

КФН организира семинар на тема „Една година след MiFiD”

На 17 март 2009 г. в София се проведе семинар на тема „Една година след MiFiD”. Събитието беше организирано от Комисията за финансов надзор с любезното съдействие на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества. Семинарът беше открит от председателят на КФН Апостол Апостолов и зам.председателят Димана Ранкова.
Темата на семинара предизвика голям интерес сред  инвестиционната общност. На събитието присъстваха над 120 души от отделите за вътрешен контрол на инвестиционните посредници, управляващите дружества и банките – инвестиционни посредници. Програмата на събитието включваше теми, свързани с текущия контрол от страна на трите независими функции по Наредба №38  – Вътрешен контрол, Вътрешен одит и Управление на риска, както и констатирани пропуски и грешки  при осъществяване на контрола на инвестиционната дейност. Темата беше представена от Невена Радева – експерт-юрист в КФН. Върбан Бонев от КФН запозна аудиторията с установени практики на контрол за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Явор Русинов – директор “Надзор” в БФБ – София говори по темата „Надзорни функции на БФБ за предотвратяване и разкриване на пазарни злоупотреби”. Николай Бебов – адвокат от Софийска адвокатска колегия, разгледа актуални въпроси и практики по MiFID според Европейската комисия, CESR, FIN-NET и неговите членове; отношенията между клиент и инвестиционен посредник; правен риск в дейността на инвестиционните посредници. Включените в програмата теми провокираха много въпроси сред участниците, които поставиха началото и на други бъдещи дискусии.