„Интерпром Брокерс” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери