КФН организира семинар „Мерки за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Мерки за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма” на 10 и 11 май 2007 г. в хотел „Арена ди Сердика”, гр. София. На 10 май семинарът е насочен към представители на инвестиционните посредници и управляващите дружества, а на 11 май към застрахователните, презастрахователните и пенсионноосигурителните дружества. Крайният срок за регистрация е 23 април /включително/. За повече информация се обръщайте към г-жа Таня Киркова на тел. 02/ 9404 596.