КФН организира дискусия по повод Проекта на Наредбата за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа

Комисията за финансов надзор организира среща за обсъждане на Проекта на Наредбата за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа. На срещата присъстваха представители на Българска фондова борса, на Асоциацията на търговските банки и на инвестиционните посредници.
На дискусията страните изложиха становища по конкретни текстове на наредбата, които ще бъдат разгледани от КФН и конструктивните предложения ще бъдат отразени в Нередбата.
 "Желанието ни е да постигнем консенсус с бизнеса по отношение на тази важна Наредба, тъй като тя ще подпомогне развитието на фондовия пазар у нас. Ние даваме рамката, а самата практика ще доуточни правилата на маржин покупките и късите продажби" – каза председателят на КФН Апостол Апостолов по време на обсъждането.
Преди приемането на Наредбата на заседание на Комисията, текстът отново ще бъде  изпратен на заинтересованите страни за становища.