КФН организара семинар по прилагането на Директивата Платежоспособност II

На 15 април 2010 г. Комисията за финансов надзор организира семинар по актуалната тема за развитието на Европейската законодателна рамка в областта на застрахователния надзор: „Прилагане на Директивата Платежоспособност II. Семинарът се проведе в рамките на съвместния туининг проект BG/07/IB/EC/02 на КФН и Министерството на икономиката и финансите на Република Италия. Лекторите са водещи експерти от  Института за надзор над застрахователните и взаимно – застрахователни дружества на Република Италия (ISVAP).

Чрез Асоциацията на българските застрахователи за участие в събитието бяха поканени представители на всички застрахователни дружества в България, тъй като семинарът е насочен главно към актюери, финансови анализатори и експерти по управление на риска и има за цел да запознае участниците с основните изисквания и принципи, заложени в Директивата и предстоящото пето количествено изследване на влиянието на новата регулация QIS 5.