КФН очаква коментари относно проект за Национален Кодекс за корпоративно управление

КФН предлага на вниманието на всички заинтересовани лица  проект за Национален Кодекс за корпоративно управление. Той отразява добрите практики в страните – членки на ЕС и натрупаният положителен опит в прилагане на международно приети правила за корпоративно управление от страна на публичните дружества и емитенти в България. В продължение на девет месеца работна група с участието на представители на бизнеса, фондовата борса, държавната власт, неправителствените организации и академичната общност  създадоха кодекс от правила и процедури за защита правата на акционерите, за съобразяване действията на корпоративните ръководства със заинтересованите лица, за разкриване на информация и действия на корпоративните ръководства.   
На настоящия етап КФН представя проекта за Национален Кодекс за обсъждане и консултации. Вашите коментари ще улеснят работата върху окончателния вариант на кодекса и ще помогнат за неговото по-лесно възприемане и прилагане в практиката.

Очакваме Вашите мнения на адрес: karamfilov_v@fsc.bg не по-късно от 31 август 2007 г.