КФН няма ангажимент към курсовете на Образователен център „Хермес”

Комисията за финансов надзор  не е организатор и няма нищо общо с провеждания  от Образователен център „Хермес” курс за брокери на фондовата борса, макар в него да участват като лектори нейни служители, съгласно рекламните материали за курса.
В случая е използвано  името на институцията за  лични ангажименти на  служители на КФН. Образователен център „Хермес” рекламира, че в  организирания курс за брокери  ползва като лектори експерти от КФН, което е недопустимо.