КФН инициира среща във връзка с функционирането на единната информационна система за издаване на полици по Гражданска отговорност

Среща във връзка с функционирането на единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), която генерира полици по «Гражданска отговорност», се проведе на 6 октомври 2011 г.  по инициатива на Комисията за финансов надзор (КФН). На срещата присъстваха представители на Гаранционния фонд, Асоциация на българските застрахователи, Асоциация на застрахователните брокери в българия, Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на застраховани и пострадали при ПТП, Съюзът на застрахователни агенти, Асоциация за застрахователна сигурност, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи и фирмата, разработила системата.
Като важна информация за потребителите, участниците изтъкнаха, че проверките за сключените застраховки «Гражданска отговорност» вече се извършват на страницата на Гаранционния фонд на адрес  http://eisoukr.guaranteefund.org/, а не на страницата на КФН.  За улеснение на застрахованите лица чрез линк от интернет страницата на КФН може да се влезе в информационната система базирана в Гаранционния фонд и да се провери наличието на полицата.
Констатира се, че системата вече успешно функционира и от 26 юли 2011 г., когато стартира до сега приблизително 600 хил. полици са издадените чрез нея и 2 268 319 са обработените заявки от застрахователните компании. Средното време за отговор на системата по една полица е 0,24 сек. – обясниха на срещата от софтуерната фирма. Те гарантираха, че няма да има проблеми и системата ще „издържи” на натоварването, което традиционно се получава през декември и януари когато по-масово се подновяват застраховки по „Гражданска отговорност”. Това потвърждава и заключенията от извършения независим одит на ЕИСОУКР, че системата притежава достатъчно високо ниво на надеждност.
Представителите на ИТ отделите на застрахователните компании посочиха, че средното време за издаване на полица при тях е не повече от 2 мин. и че проблемите на част от посредниците се дължат на некачествена свързаност, а не са в резултат на проблеми в ЕИСОУКР.
От Гаранционния фонд заявиха, че получават средно между 30 и 40 запитвания на ден затова, дали е валидна полицата им, на които те отговарят като прилагат извадка от системата.  Причина за тези запитвания е все още недоверието на част от клиентите към новия начин на издаване на полиците.
Една от целите на системата е максимално да се предотвратят манипулациите на пазара. Случаите на нелегитимни „агенти” и „брокери”, които събират парите и изчезват, са вече невъзможни, тъй като  самата електронна система може да идентифицира, точно кой и кога е сключил въпросната полица, е мнението на г-н Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.
Застрахователните компании акцентираха върху ползата от подобна система, както за бранша, така и за потребителите. Според тях въпросните несъществени затруднения с времето ще се изчистят и в бъдеще ЕИСОУКР ще може да се използва и за издаване на други застраховки, както и за въвеждане на „бонус-малус”.