КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas Insurance Company S.A“


    Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.
    След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Гърция относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от  застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“.
    След прехвърлянето „Generali Hellas  Insurance Company S.A“ ще продължи да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas Insurance Company S.A“


    Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.
    След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Гърция относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от  застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“.
    След прехвърлянето „Generali Hellas  Insurance Company S.A“ ще продължи да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.