КФН активно участва в провеждането на 12 ти Финансов ИТ форум на 20 април 2010 година

На 20 април 2010 г. в хотел „Шератон” се проведе  12 ти Финансов ИТ форум под егидата на Комисия за финансов надзор и Българска народна банка,  организиран ICT Media със съдействието на Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
 Интересната тема на тазгодишната конференция „Новите бизнес практики зад ИТ стратегиите на финансовия свят” събра лектори от водещи европейски и световни институции и организации с решаваща роля за бъдещето на финансовия свят. Приветствено слово изнесе г-н Чобанов, председател на КФН, който акцентира върху значимостта на този форум, превърнал се в традиция.
„Световната практика и времето доказаха необходимостта от бързото прилагане на най-новите ИТ технологии за подобряване на модела на работа.  Това е един от най-динамично променящите се браншове, където най-бързо се отразяват изискванията на новите реалности и е немислимо развитието на една съвременна икономика без усъвършенстването на ИТ технологиите.
Вярвам, че присъствието на толкова известни специалисти, представители на висшия и среден мениджмънт на финансовите институции в страната, ИТ експерти, включително ИТ директори, финансови специалисти, икономисти, независими анализатори, както и представители на големия бизнес в България, ще ни даде възможност да направим ясен и точен анализ на проблемите, касаещи този сектор, което ще създаде необходимите предпоставки за намиране на ефективни отговори”, каза в словото си г-н Чобанов.
Председател на първата сесия „Управление на риска – поглед към и отвъд чистото ИТ” бе  проф. д-р ик. н. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, като в този панел участваха като лектори и представители на комисията от управление «Застраховател надзор» – Марионела Колева, началник отдел „Анализ и оценка на риска” и Живка Славкова, началник отдел „Регулаторни и пазарни анализи”. Темата на презентацията им „Управление и оценка на риска при застраховането, съгласно “Платежеспособност II» предизвика дискусии и поради нейната актуалност я публикуваме изцяло.