Карл Финк е одобрен за член на Надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобрява Карл Финк за член на Надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад”.
Пълния текст на решение 1015 може да намерите в раздел „Документи”.