„КАПИТОЛИЯ ИМПОРТ – ЕКСПОРТ” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа , „КАПИТОЛИЯ ИМПОРТ – ЕКСПОРТ” ООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 238 може да намерите в раздел „Документи”.