Промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2007 г. и служебно разпределени лица през 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2007 г., както и резултатите от проведените през 2007 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Общо 22 454 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2007 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие на 2007 г. е 15 624 хил.лв.
През цялата 2007 г. общо 93 543 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 58 791 хил. лв. В сравнение с 2006 г. лицата, променили участието си, нарастват с  53,01 на сто, а размерът на прехвърлените средства – със 141,15 на сто.
През 2007 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 104 730 лица, от които 90 603 лица в универсалните пенсионни фондове и 14 127 лица в професионалните. Служебно разпределените лица през 2007 г. в универсалните пенсионни фондове съставляват 53,61 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени), а в професионалните – 72,42 на сто.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие и за 2007 г. и от проведените служебни разпределения през 2007г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2007 г.