Камелия Савова-Симеонова и Стоян Стоянов, дипломирани експерт-счетоводители, са включени в списъка на независимите проверители

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, включи Камелия Савова-Симеонова и Стоян Стоянов, дипломирани експерт-счетоводители в списъка на независимите проверители.
Решенията 970 и 971 може да намерите в раздел "Административни документи".