ЖЗК “ДСК ГАРАНЦИЯ” АД получи допълнително разрешение за извършване на нов вид застраховка

Управление "Застрахователен надзор" даде  допълнително разрешение на ЖЗК “ДСК ГАРАНЦИЯ” АД, ГР. СОФИЯ да извършва нов вид застраховка по раздел і, т. 2 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането –“Женитбена и детска застраховка”.

Пълния текст на решение 411 може да намерите в раздел "Документи".