Живко Бонев е включен в списъка на утвърдените одитори, които могат за заверяват годишните финансови отчети на застрахователите

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение, с което включва Живко Бонев в списъка на утвърдените регистрирани одитори, които могат за заверяват годишните финансови отчети на застрахователите.

Пълния текст на решение 19 може да намерите в раздел „Документи”.