Жанина Гечовска-Василева е одобрена за председател на УС на ЗАД “ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК” АД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”,одобри Жанина Гечовска-Василева за председател на УС на ЗАД “ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК” АД (Решение № 765 от 19.10.2004 г.).