Изявление на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за променливо възнаграждение в контекста на COVID-19


    На 02.04.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на страницата си „Изявление на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за променливо възнаграждение в контекста на COVID-19“.
    EIOPA настоява при настоящото стечение на обстоятелствата застрахователите и презастрахователите временно да спрат всички дискреционни разпределения на дивиденти както и обратно изкупуване на акции, насочени към възнаграждение на акционерите. Мярката е с временен характер и ще бъде разгледана отново, когато финансовата и икономическата ситуация придобие по-ясни очертания.
    Застрахователите и презастрахователите, които считат, че законово са задължени да изплащат дивиденти или възлизащи на големи парични суми променливи възнаграждения, следва да изложат обяснителни мотиви за това пред своите национални компетентни органи. В случая на България, пред Комисията за финансов надзор.
    Съобщението на EIOPA е на следния линк, а превод на български език можете да намерите тук.

Изявление на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за променливо възнаграждение в контекста на COVID-19


    На 02.04.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на страницата си „Изявление на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за променливо възнаграждение в контекста на COVID-19“.
    EIOPA настоява при настоящото стечение на обстоятелствата застрахователите и презастрахователите временно да спрат всички дискреционни разпределения на дивиденти както и обратно изкупуване на акции, насочени към възнаграждение на акционерите. Мярката е с временен характер и ще бъде разгледана отново, когато финансовата и икономическата ситуация придобие по-ясни очертания.
    Застрахователите и презастрахователите, които считат, че законово са задължени да изплащат дивиденти или възлизащи на големи парични суми променливи възнаграждения, следва да изложат обяснителни мотиви за това пред своите национални компетентни органи. В случая на България, пред Комисията за финансов надзор.
    Съобщението на EIOPA е на следния линк, а превод на български език можете да намерите тук.