Съобщение относно отмяна на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант

      
    На свое заседание, проведено на 13.02.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 13 от 13.02.2020 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити – съответно на 16.05.2020 г. (събота) и 17.05.2020 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
    С решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. на територията на Република България е обявено извънредно положение, като в тази връзка се предприемат редица мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. Част от прилаганите мерки включват ограничаването на придвижването на територията на страната и забраната за събиране на значителен брой лица на едно място. Към настоящия момент е трудно да бъде предвидено кога ще бъде взето решение за отмяна на извънредното положение.
    В тази връзка, на свое заседание, проведено на 07.04.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 29 от 07.04.2020 г. за отмяна на насрочените на 16 и 17 май 2020 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
    След отмяна на обявеното на територията на Република България извънредно положение ще бъдат насрочени други дати за провеждане на изпити за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, които ще бъдат оповестени най-малко 3 месеца преди провеждането им.

Съобщение относно отмяна на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На свое заседание, проведено на 13.02.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 13 от 13.02.2020 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити – съответно на 16.05.2020 г. (събота) и 17.05.2020 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
    С решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. на територията на Република България е обявено извънредно положение, като в тази връзка се предприемат редица мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. Част от прилаганите мерки включват ограничаването на придвижването на територията на страната и забраната за събиране на значителен брой лица на едно място. Към настоящия момент е трудно да бъде предвидено кога ще бъде взето решение за отмяна на извънредното положение.
    В тази връзка, на свое заседание, проведено на 07.04.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 29 от 07.04.2020 г. за отмяна на насрочените на 16 и 17 май 2020 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
След отмяна на обявеното на територията на Република България извънредно положение ще бъдат насрочени други дати за провеждане на изпити за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, които ще бъдат оповестени най-малко 3 месеца преди провеждането им.