Призив на EIOPA към застрахователите и застрахователните посредници за смекчаване на въздействието на Коронавирус/COVID-19 върху потребителите


На 01.04.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на страницата си "Призив за действие към застрахователи и посредници за смекчаване на въздействието на Коронавирус/COVID-19 върху потребителите". КФН активно участва в работата на Съвета на надзорниците на EIOPA и следи внимателно развитието на ситуацията с оглед предприемането на мерки на национално ниво.

EIOPA очаква от всички пазарни участници да продължат да действат в интерес на потребителите, докато е в сила правоотношението им с клиента. Този начин на действие ще съответства на изискванията за защита на застрахованите лица, установени в Директива 2016/97 относно разпространението на застрахователните продукти и Директива 2009/138/ЕС (Платежоспособност II), съответно въведени в българското законодателство чрез Кодекса за застраховането.

Съобщението на EIOPA е на следния линк, а превод на български език можете да намерите тук.

Призив на EIOPA към застрахователите и застрахователните посредници за смекчаване на въздействието на Коронавирус/COVID-19 върху потребителите

На 01.04.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на страницата си "Призив за действие към застрахователи и посредници за смекчаване на въздействието на Коронавирус/COVID-19 върху потребителите". КФН активно участва в работата на Съвета на надзорниците на EIOPA и следи внимателно развитието на ситуацията с оглед предприемането на мерки на национално ниво.

EIOPA очаква от всички пазарни участници да продължат да действат в интерес на потребителите, докато е в сила правоотношението им с клиента. Този начин на действие ще съответства на изискванията за защита на застрахованите лица, установени в Директива 2016/97 относно разпространението на застрахователните продукти и Директива 2009/138/ЕС (Платежоспособност II), съответно въведени в българското законодателство чрез Кодекса за застраховането.

Съобщението на EIOPA може да бъде намерено на следния адрес (https://www.eiopa.europa.eu/content/call-action-insurers-and-intermediaries-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-consumers_en ), а превод на български език може да намерите тук.