„ИЗИ ПИЗБ” ЕООД и „БРОКЕРС КЛУБ” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които вписа „ИЗИ ПИЗБ” ЕООД, гр. София и „БРОКЕРС КЛУБ” ЕООД, гр. Ямбол,  в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
Решенията №1 и №2  са публикувани в раздел „Административни документи”.