Издадено е разрешение на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "БЛЯК СИИ БРОКЕРС" ЕООД,  "ГЛО БРОКЕР"ЕООД и на "ФОКС" ЕООД да извършват дейност като застрахователни брокери. "ФОКС" ЕООД е правоприемник на ЕТ "ФОКС – Румяна Диманова", затова няма да плаща такса за лиценз.

Издадено е разрешение на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Юроинс" ООД да извършва дейност като застрахователен брокер.
Пълния текст на решение 335 може да намерите в раздел "Документи".