Издадено е одобрение на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на "Винер Щедтише Алгемайне Ферзихерунг Акциенгезелшафт", Република Австрия, да придобие непряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София

Пълния тест на решение 255 може да намерите в раздел „Документи”.

Издадено е одобрение на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на "Винер Щедтише Алгемайне Ферзихерунг Акциенгезелшафт", Република Австрия, да придобие непряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, гр. София.

Пълния тест на решение 254 може да намерите в раздел „Документи”.