Издаден е отказ за одобрение на член на НС на ЗК«Хилдън»АД (предишно наименование ЗК „Юпитер” АД)

Ралица Агайн, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”,  издаде отказ за одобрение на Генчо Христов за член на Надзорния съвет на застрахователна компания  «Хилдън»АД  (предишно наименование ЗК „Юпитер” АД)