“ИСТРУМ ГРУП” АД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “ИСТРУМ ГРУП” АД, Сливен, да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 470 може да намерите в раздел "Документи".