Одобрени са трима членове на надзорния съвет на “ЗПД Витоша” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Георги Абаджиев, Атанас Тилев и Тодор Генчев  за членове на надзорния съвет на “ЗПД Витоша” АД.

Пълния текст на решенията 467, 468, и 469 може да намерите в раздел "Документи".