„ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „МАКС БРОКЕР” ООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения, с които вписа  „ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „МАКС БРОКЕР” ООД в регистъра на застрахователните брокери.

Решенията № 340 и №341 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.