Информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърлянето на животозастрахователния портфейл

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 29.12.2011 г. е получила информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърлянето на животозастрахователния портфейл от Paternoster UK Limited на Rothesay Life Limited, одобрено от техния Върховен съд на 8.12.2011г., което одобрение произвежда действие от 14.12.2011 г. За посочените дружества не е получавана нотификация за извършване на дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.